AABF BASIN AÇIKLAMASI: 8 Temmuz 2017 – Hamburg Mitingi

8 Temmuz 2017 – Hamburg Mitingi

Diktatör Erdoğan Hamburg’ta olacak

Biz de yeniden karşısında olacağız!

Dünyanın yirmi büyük ekonomisinin üye olduğu G20’nin devlet ve hükümet başkanları 7-8 Temmuz 2017 tarihinde Hamburg’da bir araya gelecekler. Alevi toplumu olarak Diktatör Erdoğan başta olmak üzere “mazlumların yanındayız” şiarıyla dünya üzerindeki tüm baskı ve zulümleri protesto edeceğiz.

Türkiye’de OHAL aracılığıyla uygulamaya sokulan her türlü baskı, sansür, ötekileştirme, sindirme, tutuklama, akademisyenlere ve kamu emekçilerine dönük meslekten ihraç politikalarını dünya kamuoyunda teşhir edilmesi gerekmektedir. Sadece kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda alınan kararlara bakıldığında bile Türkiye’de Anayasa yerine “Erdoğan yasalarının” yürürlükte olduğu anlaşılabilir. Erdoğan, “Başkanlık Sistemi” kılıfı altında diktatörlüğüne yasal zemin hazırlamak adına her türlü anayasal suçu işlemekte sakınca görmemektedir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ilk kez ve yeniden Türkiye’ye “saray” kavramını empoze etmeye çalışan Erdoğan, saltanat özlemini her platformda dile getirmekten çekinmemektedir. Durum bu kadar net iken batılı ülkelerin Büyük Ortadoğu Projesi başta olmak üzere emperyal politikaları nedeniyle Türkiye’deki gelişmeleri görmezden gelmeleri hatta AKP Hükümeti’ni cesaretlendirecek şekilde meseleye hoşgörüyle yaklaşıyor olmaları tarafımızca anlaşılamamaktadır.

Yaşanılabilir bir dünya için alanlara davet ediyoruz

G20 ve benzeri işbirliği platformlarında alınan kararlar akan kanı, savaşları ve insan hakları ihlallerini durdurmak yerine daha fazla savaş ve krizlere yol açmaktadır. Bu durum yüz binlerce insanın ölümüne ve milyonlarca mültecinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Etnik ve mezhepsel ayrımların körüklenmesinin, Irak ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu’yu nasıl kan gölüne çevrildiğine hep birlikte şahit olduk. Geçtiğimiz günlerde Amerika’nın Suudi Arabistan’la 110 Milyar Dolarlık silah anlaşması imzalaması da ateşin üzerine benzin dökmekle eşanlamlıdır. Ayrıca gelişmiş ülkelerin oluşturduğu ekonomik forumlar veya stratejik siyasi ortaklıklarla üçüncü dünya ülkelerini nasıl sömürdükleri de bilinen bir gerçektir. Alevi toplumu olarak sahte insan hakları açıklamalarına, taraflı kararlara ve yalancı baharlara karşıyız. Gelişmiş ülkelerin Türkiye başta olmak üzere otoriter yönetimlere karşı tavır alınmamasını şiddetle kınıyoruz. Diktatör Erdoğan’ı ve G20 Zirvesi’ni protesto etmek için Almanya genelindeki duyarlı tüm canlarımızı mitingimize davet ediyoruz…

Tarih: 8 Temmuz 2017

Saat: 11:00

Yer: Deichtorplatz – Hamburg

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu