AABK BASIN AÇIKLAMASI: GÜCÜ OLMAYAN “ADALET” ACİZDİR, “ADALETİ” OLMAYAN GÜÇ İSE ZALİMDİR

„Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti her gün biraz daha ortadan kaldırılıyor. Akademisyenler, gazeteciler, yazarlar ve milletvekilleri muhalif görüşleri nedeniyle hapishanelere tıkılıyor. Tüm toplum sindirilerek, ülkemiz açık bir cezaevine dönüştürülmüş durumdadır. Anayasaya göre; bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı, tamamen saraydan yürütülen tek kişilik siyasal iktidarın güdümüne girmiş ve Halka zulm etmektedir. Son bir yıldır 15 Temmuz darbe girişimi bahaneleri ile ilan edilen OHAL ve KHK’lerle devletin yönetilmesi, Meclisin görev dışı kalması ve demokratik siyasetin tamamen ortadan kaldırılması sonucu, Demokrasi ve ADALET arama mücadelesi artık kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu anlamı ile, Avrupa Alevilerinin çatı örgütü olan Konfederasyonumuz AABK, “Türkiye´de başlatılan Adalet Yürüyüşü’nü olumlu bulmuş ve destekleme kararı almıştır. Yıllarca ısrarla söylediğimiz gibi, bütün demokrasi güçleri bir araya gelmeden Saray´dan yönetilen mevcut dikta rejimini durdurmak asla mümkün değildir.

Çünkü, ülkemizde Adil olmayan güçler hep Halkı yönetmiştir, bugünde zalimler. Adil olanlar ise; bir araya gelememiş ve güç olmadıklarından adalet güçsüz kalmış ve bugün acizdir.

O nedenle, çağrımız tüm AABK bileşenlerine ve demokrasi güçlerinedir. Avrupa’da örgütlü olduğumuz her ülkede, destek amaçlı bütün demokrasi güçleriyle birlikte aynı içerikle miting ve yürüyüşler yapılmalı, Adalet yürüyüşleri desteklenmelidir.

Saldırı adaletedir, yani direkt İnsanadır. Çünkü adalet olmadan Halkın hak arama özgürlüğünden bahsedilemez. Bu oyunu bozmamızın yolu, siyasi kimliklerimiz ne olursa olsun yan-yana durmaktan, omuz-omuza vermekten, ortak mücadeleyi büyüterek güçlendirmektir. Mutlak çözüm birleşmekten geçiyor.

Biz Aleviler olarak, her türlü baskıya ve tehdide nazaran, yılmadan, yıkılmadan, savrulmadan dik duruş sergiliyerek her daim tarihte olduğu gibi bugünde mazlumun yanında durmayı, zalimin zulmüne karşı mücadele etmeyi bundan sonrada sürdüreceğiz.

Saray devleti günümüzde, devletin tüm kolluk güçlerinin desteğini yedeğine alarak meydan okuyor, adalete karşı çıkıyor, kendisinin adil ve güçlü olduğunu söylüyor. Eğer bizler bugün adaleti güçlendiremezsek, güçlü olanı haklı kılmış olacağız ki, faşizm ülkemizde en kısa zaman içerisinde daha da kökleşerek zulmünü artırarak sürdürecektir.

Ancak, birlikte vereceğimiz ortak mücadele ile bizler adaleti güçlü kılabiliriz. Sizleri anayasal haklarımızı savunmak için ‘’ADALET İÇİN’’, tüm demokratik güçlerini mitingleri birlikte gerçekleştirmeye ve ortak mücadeleye çağırıyoruz. Çünkü saldırı insana, insanlığadır, halkımızadır. Bıçak, dün kemikte bugün ise; artık kemiği kesiyor.

“Gün Adalet için Birlik ve Mücadele Günüdür“

AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU