Genel Yönetim Kurulu

AABF Yönetim  Kurulu 13 üye  ve 3 yedek üyeden oluşur. Bu üyeler, Genel Kurul tarafından  3 yıl için gizli oyla seçilir. İnanç Kurulu Başkanı, Almanya Alevi Gençler Birliği (BDAJ) Başkanı ve Almanya Alevi Kadınlar Birliği (AAKB) Başkanı Yönetim kurulunun asil üyeleridirler, Yönetim Kurulunda başka görevler üstlenemezler. Bu başkanlar, Yönetim Kurulu Toplantılarında söz ve oy haklarına sahiptirler. Bunlarla birlikte Yönetim Kurulu üye sayısı 16 kişiye ulaşmış olur.

Genel Yönetim Kurulu 2015-2018

Genel Başkan – Hüseyin Mat

Genel Başkan Yardımcısı – Aziz Aslandemir

Genelsekreter – Özgür Öz

Genelsekreter Yardımcısı – Melek Yıldız

Genel Sayman – Özkan Lafatan

Genel Sayman Yardımcısı – Adnan Önder

Cenaze Kolektifi ve Şirketi Sorumlusu – Özkan Lafatan, Adnan Önder

Dış İlişkiler ve Diplomasi Sorumlusu – Ufuk Çakır, Baykal Arslanbuğa

Hukuksal Sorumlu – Ufuk Çakır

Örgütlenmeden Sorumlu – Özgür Öz, Bülent Uğur

Bilim, Araştırma ve Eğitim Sorumlusu – Melek Yıldız,  Aziz Aslandemir,  Dr. Hüseyin Akpınar

İnanç Kurulu Sorumlusu – Aziz Aslandemir

BDAJ Sorumlusu – Sibel Turan

Sosyal Danışmalık Birimi Sorumlusu – Melek Şahin

Basın Yayın Sorumlusu (YOL TV ve Alevilerin Sesi Dergisi Sorumlusu) – Taner Boyraz

Cemevi  Tasarımı Sorumlusu – Cemal Büyük

ATIYAP Koordinasyon Sorumlusu – Deniz Güner