AABF 30. Yaşında… “YOL Bir, Sürek Binbir – Einheit in Vielfalt – Unity in Diversity” (Köln Lanxess Arena – 28 Eylül 2019)

AABF 30.Yaşında…

“YOL Bir Sürek Binbir – Einheit in Vielfalt – Unity in Diversity”

(Köln Arena – 28 Eylül 2019)

“YOL Bir Sürek Binbir – Einheit in Vielfalt- Unity in Diversity”

Alevilerin Mezopotamya – Anadolu – Balkan – Avrupa hattındaki “İpek Yolu ”dur…

Aleviliğin sanat ile ‘Dervişane Yolculuğu ‘dur…

“YOL Bir Sürek Binbir – Einheit in Vielfalt- Unity in Diversity”

Alevilerin rengi, kokusu, dili, felsefesidir…

“YOL Bir Sürek Binbir – Einheit in Vielfalt- Unity in Diversity”
Anadolu Hümanizmasının Sazı-Sözü-Semahıdır…

“YOL Bir Sürek Binbir – Einheit in Vielfalt- Unity in Diversity”

Kâbe’si insan, yolu ilim, inancı sevgi olanların deyişidir, türküsüdür, klamıdır…

“YOL Bir Sürek Binbir – Einheit in Vielfalt- Unity in Diversity”

Yol’u getiren, Süreği süren Mürşitlerin, Dedelerin, Pirlerin, Seyitlerin, Babaların,

Anabacıların, Taliplerin, Ozanların sanatsal gülbangidir…

“YOL Bir Sürek Binbir – Einheit in Vielfalt- Unity in Diversity”

Bilgelerin derinliği ile Gençlerin vizyonunun buluşmasıdır, geleceğe yansımasıdır…

“YOL Bir Sürek Binbir – Einheit in Vielfalt- Unity in Diversity”

İnsana türap, börtü böceğe, gülü çemene hürmet, Hakka aşktır…

“YOL Bir Sürek Binbir – Einheit in Vielfalt- Unity in Diversity”

Kültürlerin musahipliği, halkların kardeşliği, dillerin yoldaşlığı, cinsiyetlerin

eşitliğidir… Sosyo-kültürel bir Göç Destanıdır…

“YOL Bir Sürek Binbir – Einheit in Vielfalt- Unity in Diversity”

“Gözyaşının rengi yoktur, Sürgünün dili yoktur, Göçün ırkı yoktur “ diyen

mazlumların ağıtıdır…

“YOL Bir Sürek Binbir – Einheit in Vielfalt- Unity in Diversity”

Mansur ile Bruno, Hünkâr ile Descartes, Yunus ile Goethe, Fuzuli ile Shakespeare,
Pir Sultan ile Beethoven’in muhabbetidir…

“YOL Bir Sürek Binbir – Einheit in Vielfalt- Unity in Diversity”

Anadolu Hümanizmasından Avrupa Rönesans’ına selamdır…

“YOL Bir Sürek Binbir – Einheit in Vielfalt- Unity in Diversity”

Bağlama ile Piyanonun, Semah ile Gospel’ın kucaklaşmasıdır…

“YOL Bir Sürek Binbir – Einheit in Vielfalt- Unity in Diversity”

Barışa delil yakma, Evren ile Semah dönme, Hakk ile Hakk olmadır.

Ene’l-Hakk’tır…

“YOL Bir Sürek Binbir – Einheit in Vielfalt- Unity in Diversity”

AABF’nın 30.Yılında halkların, dillerin, inançların, kültürlerin

‘Sanatsal Barış Şöleni’dir…

Aşk ile…

Necati Şahin

(Genel Sanat Yönetmeni)