AABK [BASIN AÇIKLAMASI: Barış için bir delil de sen uyandır!]