BASIN AÇIKLAMASI: OKULLARDA ALEVİ NEFRETİ, AYRIMCILIĞI VE ASİMİLASYONU SON BULMALIDIR!

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun, Arnavutköy Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi’ndeki M.Y isimli din dersi öğretmeni, Aleviliğe ve Alevilere karşı ayrımcı ve hakaret eden söylemine ilişkin Basın Açıklamasıdır.

OKULLARDA ALEVİ NEFRETİ, AYRIMCILIĞI VE ASİMİLASYONU SON BULMALIDIR!

Alevilere yönelik ayrımcılık, dışlama, şiddet ve asimilasyon bir devlet ve iktidar politikası olduğu için, okullarda da bunun sonuçlarını ibretle gözlemliyoruz.

27 Aralık 2018 tarihinde vuku bulan ama bugün gündeme gelen bir ayrımcılık olayına göre, Arnavutköy Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi’ndeki M.Y isimli din dersi öğretmeni, Aleviliğe ve Alevilere karşı ayrımcı ve hakaret eden söylemlerde bulunuyor ve “onlar (Alevileri kastederek) Peygamber’e inanmıyorlar, Hz. Ali’ye inanıyorlar. O yüzden namaz kılmıyor, oruç tutmuyorlar” diyor. C.E isimli Alevi öğrenci ise; öğretmenin bu sözlerine karşı çıkınca, öğretmen, C.E’yi sınıftan çıkartıp ve “senin notunu kıracağım” diyerek tehditler savuruyor.

Bu buzdağının sadece görünen kısmıdır. “Alevinin pişirdiği yemek yenmez” diyen öğretmeninden, “Aleviyim ben sadece Matem orucu tutarım” dediği için, din dersi öğretmeninden dayak yiyen, duaları ezberlemediği için hakarete uğrayıp zayıf notu verilen Alevi çocuklarının, sınıf ve okul arkadaşları nezdinde nasıl bir konuma düşürüldüklerini ve hangi psikolojik travmaları yaşadığını bizler yaşayarak biliyoruz.

İşte tam da bu ayrımcılık, nefret ve psikolojik şiddet saldırısından dolayı, Arnavutköy Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi’ndeki Alevi öğrencimiz ciddi psikolojik sorunlar yaşıyor. Alevi olmanın yaşamın her alanında zorluğunu yaşayan bizler, çocuklarımızın da okullarda bu türden ayrımcı, dışlayıcı, asimile edeci ve nefret söylemine maruz kalması yeni bir durum değildir.

Bu ayrımcılık ve dışlanmanın psikolojik travmasını yaşayan çocuğumuz dönüp annesine “her defasında gündeme gelen bu konunun bir an önce kapanmasını istiyorum. Her yerimden sivilce çıktı. Yine tartışma çıkacak diye okula gitmek istemiyorum” diyor.

Alevi çocuklarına bu zulmü yaşatanları ve göz yumanları kınıyoruz.

Eğitimde eşit muamele hakkı evrensel bir insan hakkıdır ve en temel insani değer olmasına karşın ülkemizde sadece sözde ve kağıtta yazılı kalmaktadır. Hükümetin ve siyasetin sloganından öteye geçemeyen sözde “eşitlik” okullarda Alevi çocuklarına ayrımcılık, dışlama, hakaret ve zorunlu din derslerindeki asimilasyon olarak uygulanıyor.

Ülkemizde de yaşayan insanların önemli bir kısmı ırk veya etnik kökeni, din veya inancı, engelli oluşları, yaşları veya cinsel farklılıkları sebebiyle ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Bu ayrımcılık sebebiyle, belli grupların ve bireylerin sosyal ve ekonomik gelişimleri engellenmekte, toplumda her bireyin ‘eşitliği kağıt üzerinde kalmaktadır.

Türkiye’de AKP Hükümeti dahil tüm hükümetler, eşitlik ve ayrımcı olmama ilkesini etkili ve yeterli bir şekilde uygulayamamıştır. Bu yönde hukuksal, siyasal, eğitim ve yasalar ve uygulama düzeyinde adım atmamıştır.

Alevilere olduğu gibi, Türkiye’de ırk veya etnik kökeni, dini veya inancı, engelliliği, yaşı, cinsiyeti veya cinsiyet yönelimi, felsefi ve siyasi görüşü, sosyal statüsü, medeni hali veya sağlık durumundan dolayı yurttaşların büyük bir kısmı ayrımcılığa uğramakta, hakları ihlal edilmekte ve özgürlükleri engellenmektedir.

Özellikle AKP döneminde Alevilere ve Alevi çocuklarına yönelik baskılar ve ayrımcılık artmıştır. Nefret söylemi ve hakaret gündelik ve sistematik söylem haline gelmiştir. Okullarda ve özellikle de din derslerinde Alevi çocuklarına yönelik ayrımcılık, dışlama, nefret söylemi ve şiddet temel haklar açısından insan hakları ihlalidir ve suçtur.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu olarak, başta eğitimin dinselleştirilmesine son verilmesini, zorunlu din derslerinin kaldırılmasını ve okulda öğrencilere, ırk veya etnik kökeni, dini veya inancı, engelliliği, yaşı, cinsiyeti veya cinsiyet yönelimi, felsefi ve siyasi görüşü, sosyal statüsünde dolayı ayrımcılık, dışlama ve asimilasyon politikası uygulanmasına son verilmesini talep ediyoruz.

Çok kültürlü, çok inançlı ve çok dilli bir ülke olan Türkiye’de okullar ve eğitim toplumsal barışın sağlandığı, tanışmanın, farklı ama birlikte yaşam kültürünün inşa edildiği yerlerdir.

Biz Aleviler, kreşte, okulda, kamuda, siyasette, hukukta, ekonomide, sosyal yaşamda, mezarlıkta ve yerel ve ulusal yönetimlerde her türlü ayrımcılığa, tektipleştirmeye, asimilasyona ve dışlamaya karşıyız.

Ayrımcılığa, nefrete, tekçiliğe, baskıya ve asimilasyona karşı laik, bilimsel, demokratik, çoğulcu ve eşitlikçi bir eğitim ve okul talep ediyoruz.

 

Hüseyin Mat

AABF Genel Başkanı