Basın Açıklaması: Türk Tabipler Birliǧi´ne (TTB) Yönelik Gözaltılar Sağlık ve Özgürlük Hakkının Gaspıdır!

Hekimlerimiz doğru bir teşhis koymuştur: “Savaş bir halk sağlığı sorunudur.” Bu sorunun çözümü ise barıştır.

Savaşın toplumsal sağlığımızı, barışımızı bozduğu tesbitlerini, “suç” olarak gösterip,  Türk Tabipleri Birliği (TTB) bildirisi yayımlandıktan sonra, bizzat Erdoğan tarafından, TTB Konseyi üyelerinin hedef  olarak gösterilmesi ve haklarında soruşturma başlatılması, temel düşünce ve sağlık hakkının gasp edildiğinin kanıtıdır.

TTB kendisine yakışanı yaparak, insan haklarını ve toplumsal barışı ve halk sağlığını koruyan açıklaması “suç” değil, görevidir.

TTB Merkez Konsey Başkanı Raşit Tükel ile Merkez Konsey üyeleri Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş, Nazım Yılmaz’ın “Terörle Mücadele Kanunu” bahanesiyle gözaltına alınması suç duyurusundan büyük kaygı duyuyoruz. Sağlık emekçisi hekimlerimizin ifade özgürlüğüne yönelik baskı, gözaltı, itibarsızlaştırmaları ve saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) olarak, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin evlerine düzenlenen baskınların ve gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz.

AKP iktidarı Olaǧan Üstü Hal (OHAL) ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) rejimi ile iktidarının, hak düşmanlığı üzerinden inşa ederken, işçi, öğrenci, kadın, siyasetçi, akademisyen ve gazeteciler derken, şimdi de sağlık emekçisi hekimlerimize cezaevlerini doldurmaktadır.

Akademisyenin üniversite kampüsü yerine cezaevine, milletvekilinin TBMM yerine cezaevlerine, gazetecinin haber peşinde koşması yerine zindana, belediye başkanın yerel yönetimler yerine hücrelere tıkıldığı ülkede, sağlık emekçisi hekimlerimiz gözaltına alınıyor.

Türkiye’nin kaderini ve toplumun geleceğini, baskı, korku, hukuksuz ve keyfi uygulamalarla, sarayın emrinde ve tek adamın iki dudağına teslim edilmesine itiraz ediyoruz.

Biz Pir Sultan Abdal’ın dediği gibi, “Bozuk düzende sağlam çark olmaz” düsturuyla, mezhepçi, tekçi ve baskıcı düzenin insan haklarını ilmik ilmik kıyan OHAL ve KHK düzenin çarkına itiraz ediyoruz.  TTB yöneticilerinin derhal serbest bırakılmasını ve korkuyla sindirme kampanyasına son verilmesini talep ediyoruz.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu olarak biz TTB’nin yanındayız.

AABK olarak taleplerimizi haykırmaya devam edeceğiz;

  • Gözaltına alınan hekimler derhal serbest bırakılsın!
  • Cezaevinde tutulan vekiller, belediye başkanları, akademisyenler, gazeteciler ve aydınlar derhal serbest bırakılsın!
  • OHAL ve KHK’lar kaldırılsın!
  • İç politikada gücünü kaybeden AKP’nin, başvurduğu  savaş ve şiddet politikaları sonlandırılsın!

 

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu