Faaliyet Alanlarımız

Katılım- Eşit muamele – Birliktelik
Bu üç vurguyla, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Almanya’da, yaygın olarak bilinen “Uyum” kavramından daha ileri bir anlamda, temel ve büyük değişim içeren bir Birlik Toplumu idealini kendisine hedef edinmiştir.
Bize göre Birliktelik, sadece İnsanların eşitliğini ve farklılığını tanıyarak dışlanmaya kadar varmasını önleyen bir toplum hedefi ifadesi olmayıp, aynı zamanda, tabiî ki ,herkes için geçerli olan bir Insan hakkıdır.

Hatırlama – Anma – Sorumluluk
Kısmen devletin organize ettiği yada göz yumduğu, Alevilere yönelik şiddet olaylarında hayatını kaybedenleri hatırlamak için, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, sürekli olarak gündeme getirdiği “Geçmişi Güncelleştirme” çabalarıyla toplumsal bir Anmayı istemektedir. Bununla, Kurumumuz, unutmaya, şiddet içeren (devlet) suçlarını kişiselleştirmeye, önemsizleştirmeye, sürmekte olan, ırkçı, milliyetçi, İslamcı ideolojilere ve toplumdaki ve günlük yaşamdaki olaylara karşı olduğunu vurgulamak istemektedir.

Bilgilendirme – Uygulama- Değiştirme
Uluslararası İnsan hakları örgütleri ve Avrupa Insan Hakları Mahkemesi tarafından, suçlu bulunmasına rağmen, Türkiye Devletinin, dini ve etnik gruplara karşı politikalarında bu güne kadar bir değişme olmamıştır.
Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu dini ve etnik grupların korunması için çaba göstermekte, politikada ve kamuoyunda  onların haklarını savunmaktadır.

Hümanizm – Özgürlük – Demokrasi
Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu bir insan hakları, özgürlük ve demokrasi savunucusudur. Aydınlanma ve Hümanizm değerlerinin savunucusudur.
Karşılıklı saygı, benimseme ve hoşgörü, ortak davranışlarımız olan Insan haklarının gözetilmesi, insan onurunun dokunulmazlığı, ve herkesin dini inançlarına saygının da temelini oluşturur.

31.05.1998 de AABF kararlaştırdığı ana programına aldığı konuların en önemlileri şunlardır:

  • AABF tarihçesine genel bir bakış
  • AABF’nin Amaçları
  • Aleviliğin yeniden tanımı
  • Alevi Öğretisinin temel bakış açısı
  • AABF’nin Temel İlkeleri