Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu, 5 üye ve 3 yedek üyeden oluşmakta. Genel Kurul tarafından 3 yıl süreyle, gizli oyla seçilirler. Denetleme Kurulunu görevi, her Genel Kuruldan önce Yönetim Kurulunun aldığı karar protokollerini, hesapları, parasal harcamaları gözden geçirerek kontrol eder ve sonucu toplantıda üyelerin bilgisine sunar.

Bunun dışında her üç ayda bir AABF’nin muhasebesini kontrol eder.

Denetleme Kurulu 2015-2018

Mahmut Akgül – Başkan

Veli Aydin – 2. Başkan

Caglar Kanar – Sekreter

Yesim Eraslan – Üye

Kamil Uslu – Üye