Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu 5 üye ve 3 yedek üyeden oluşur. Bu üyeler, olağan Genel Kurulunda gizli oyla 3 yıllık bir süre için seçilir. Disiplin Kurulu, Kurum tüzüğünde belirtilmiş olan hedef ve amaçlara aykırı davranışta bulun üyelerle ilgili, Yönetim Kurulundan gelen yazılı başvuruyu değerlendirir. Yönetim Kurulu, Disiplin Kuruluna konuyla ilgili önerilerini de iletir. Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulunun onayını almadan Üyeye uyarı yada ihtar cezası vermek hakkına sahiptir. Üyenin geçici yada daimi olarak üyelikten atılmasına Disiplin Kurulu karar verir. Disiplin Kurulu, karar sonucunu ilgiliye, Yönetim Kuruluna ve üye derneklerine yazılı olarak bildirir. Disiplin kurulu kararlarına, sadece Genel Kurulda yazılı itirazda bulunulabilir. Genel Kurul, itiraza son kararı verir.

Disiplin Kurulu 2015-2018

Cengiz Orhan – Başkan

Canan Cevahir Sarı – 2. Başkan

Devran Başkaya – Sekreter

Nursel Yılmaz – Üye

Seydi Koparan – Üye