Genel Yönetim Kurulu

AABF Yönetim  Kurulu 13 üye  ve 3 yedek üyeden oluşur. Bu üyeler, Genel Kurul tarafından  3 yıl için gizli oyla seçilir. İnanç Kurulu Başkanı, Almanya Alevi Gençler Birliği (BDAJ) Başkanı ve Almanya Alevi Kadınlar Birliği (AAKB) Başkanı Yönetim kurulunun asil üyeleridirler, Yönetim Kurulunda başka görevler üstlenemezler. Bu başkanlar, Yönetim Kurulu Toplantılarında söz ve oy haklarına sahiptirler. Bunlarla birlikte Yönetim Kurulu üye sayısı 16 kişiye ulaşmış olur.

Genel Yönetim Kurulu 2018-2021

Hüseyin Mat          – Genel Başkan

Aziz Aslandemir     – Genel Başkan Vekili

Ufuk Çakır             – Genelsekreter

Gülay Kurtyiğit      – Genelsekreter Vekili

Sibel Turan           – Genel Sayman

Melek Şahin          – Genel Sayman Vekili

Bülent Uğur           – Asil Yönetim Kurul Üyesi

İbrahim Emre        – Asil Yönetim Kurul Üyesi

Nurhan Arslan       – Asil Yönetim Kurul Üyesi

Fuat Ateş               – Asil Yönetim Kurul Üyesi

Taner Boyraz         – Asil Yönetim Kurul Üyesi

Togay Işıklı            – Asil Yönetim Kurul Üyesi

Ercan Kara            – Asil Yönetim Kurul Üyesi

Özgür Öz               – Yedek Yönetim Kurul Üyesi

Özkan Lafatan      – Yedek Yönetim Kurul Üyesi

Adnan Önder        – Yedek Yönetim Kurul Üyesi