İnanç Kurulu

Inanç Kurulu, 12 İnanç Önderinden (Dede-Ana) ve AABF Yönetim Kurulundan bir temsilcinin katılımıyla oluşur. Inanç kurulu, İnanç Önderleri, Kendi Genel Kurulu tarafından seçilir. Bu toplantıya üye derneklerin her biri 2 inanç önderi (dede-Ana)  gönderirler.

Yönetim Kurulunun davetiyle gerçekleşen bu toplantı 3 yılda bir yapılır.

İnanç Kurulunun seçiminde, mümkün olduğunca tüm alevi kuruluş ve merkezlerinin temsil edilmesi sağlanır.

Inanç Kurulunun birincil görevi, AABF üyelerini dini bakımdan bilgilendirme ve inanç önderlerinin eğitimidir. İnanç Kurulu, Alevilik İnancının içeriği ile ilgili konularda kararlar alır. İnanç içerigi veya uygulaması ile ilgili konularda uyuşmazlık olması durumunda, AABF nin en yakın zamanlı Genel Kurul karara bağlanır. Bu üye Toplantısı gerçekleşene kadar, İnanç Kurulunun verdiği karar geçerlidir.

AABF İnanç Kurulu 2015-2018

Cafer Kaplan (Başkan)
Hasan Ali İçlek (Başkan yardımcısı)
Müslüm Kaya (Sekreter)
Selahattin Erkan (Sekreter yardımcısı)
Senay Malkoç (Sayman)

Üyeler:
Naime Nayman
Kasım Erdoğan
Caglar Ekici
Narin Gülçiçeği
Hasan Erdoğan
Hasan Doğan
Hacı Erdemli

 

Yedek üyeler:
Mehmet Korkmaz
Dogan Kocamis
Zülfü Görgü

 

AABF İnanç Kurulu´nun internet sitesi için burayı tıklayın.