AKTIV

 

Son yıllarda özellikle göçmen toplumlarındaki gençlerin radikalleşmesi vakalarında artış olmuştur. Propaganda yöntemleriyle ve sözde daha iyi bir perspektif sunulması vaadiyle, İslamcı gruplar radikalleşme sürecini önemli bir şekilde etkilemektedir. Böylece, fanatik ve radikal bir İslamcılık ve Selefiliǧi temsil eden gençlik hareketleri ortaya çıkmıştır. Bu yüzden “AKTIV!- Aktiv für Demokratie und Toleranz in der Migrationsgesellschaft” Projesinin hedefi, eğitim seminerleri ve bilgilendirme etkinlikleriyle, İslamcı ve Selefi odaklı ideolojileri önleme ve mevcut yapıların faaliyetlerini etkisizleştirmektir. İlk etapta Almanya´da ve sonrasında Yurtdışında (İsviçre, Avusturya vs.) seminerler düzenlenecektir. Almanya Alevi Gençler birliği (BDAJ) ve Avrupa Alevi Gençler Birligi (AAGB) ile işbirliği içinde 100 kişi (Avrupa ülkelerinden yaklaşık 20 kişi) demokrasi ve hoşgörü için eğitim alacaktır.

Sertifikalı AKTIV eğitimi beş Modülden oluşmaktadır:

Modül 1: Radikalleşmenin Nedenleri

İslamcılık ve Selefiliǧin  arkasında hangi yapılar, hareketler ve içerikler gizlidir? İslamcılığı ve Selefizmi hangi ideolojik, politik ve sosyal bağlamlar güçlendirmektedir? Bu modülün temel amacı, radikalleşmenin nedenlerini(özellikle gençlerin) ve İslamcılığın ve Selefiliǧin getirdiği çeşitli sorunlarını araştırmak.

Modül 2: Çok Kültürlülük

Çokkültürlülük konseptleri toplumdaki sorunları ve zorlukları daha iyi yönetmek için ne gibi katkı sağlayabilir? Bu modül hem Çokkültürlülük konularında duyarlılaştırmak ve tek taraflı geleneksel kültürel düşünce ve davranış kalıplarıyla uğraşmakla ilgilidir. Ayrıca kimlik korkusu ve kültür kaybıyla karşı karşıya kalma ele alınmaktadır.

Modül 3: Önyargıları giderme  ve ayrımcılık deneyimleriyle başa çıkmak

Göç toplumunda önyargılar ve stereotipler nasıl ortaya çıkmaktadır? Önyargıları azaltmak için hangi yöntem, kavram ve araçlar yardımcı olabilir? Bu modül, konunun çeşitli yönlerini derinleştirmeyi ve önyargı ve ayrımcılıkla başa çıkmak için stratejiler geliştirmeyi amaçlıyor.

Modül 4: İslam’da cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rolleri

İslamcı ve Selefi örgütlerinin cinsiyet rolleri anlayışı nasıl? Ataerkil yapılar, onur ve yetiştirme tezahürününde hangi rolü oynuyor?Bu modül İslamcı ve Selefi hareketlerin cinsiyet rolleri anlayışının radikalleşme sürecindeki önemini ele almaktadır.

Modül 5: Çocuklar ve ergenlerle pedagojik eğitim çalışmaları

Pedagojik olarak gençlerin İslamcı ve Selefi hareketlerine girişini engellemek için hangi olasılıklar var? Anne-Babalar ve aile üyeleri nasıl duyarlı olabilir? Sivil toplum hareketleri ne gibi bir rol oynamaktadır? „AKTIV“ Projesi nasıl bir  katkıda bulunabilir? Bu modülde radikalleşme eğilimleri olangençler için pedagojik yardım yolları araştırılacaktır.

 

Dilek Yıldız

Proje Yetkilisi

Alevitische Gemeinde Deutschland e.V.
Stolberger Str. 317, 50933 Köln

Tel.: + 49 (0) 221 94 98 56 – 40

Fax: + 49 (0) 221 94 98 56 – 10

E-Mail: dilek.yildiz@alevi.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiv_Flyer