PROFEM

AABF ve ona bağlı kurumlar, kurumsallaşmanın temel öğelerinden biri olan profesyonelleşme anlayışını hızlı bir biçimde kurumlarımızda hayata geçirmelidirler. Bunu yaparken de asla gönüllü mücadele ruhunun kaybedilmemesi gerekmektedir. 2009 yılı başında göreve geldiğimiz günden itibaren AABF ve AKM/Cemevlerimizin yeniden yapılandırılması konusunda düşüncelerimizi sizlerle paylaştık. Özelikle AKM/Cemevlerimizin yapılanmasının güçlendirilmesi ve verimliliğinin artırılması konusunda çok ciddi çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini, bulunduğumuz her platformda önemle vurguladık. Bize bağlı merkezlerimizin güçlendirilmesi ve hayatın her alanında var olan sorunlara eğilebilecek ve onların çözümlerine katkı sunacak kurumlar haline gelebilmesi, ancak yeterli ve nitelikli kadrolar ile mümkün olabilir düşüncesini her defasında belirttik.  Bu bağlamda mevcut yönetici kadrolarımızın istenilen teknik düzeye çekilmesi ve kurumlarımızın sorunlarına alternatif çözümler bulunabilmesi için eğitim seminerleri yapacağımızı da açıkladık.

Bu bağlamda ilk iş olarak AKM/Cemevlerimizde yöneticilerimizin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirebilmek için 2011 yılının Ocak ayından itibaren MSO „Yönetici Eğitim Seminerleri“ başlığı altında eğitim seminerlerimizi yoğun bir şekilde hayata geçirdik. 2011 yılı sonuna doğru 24 AKM-Cemevimizde hizmet veren toplam 531 canımıza eğitim seminerleri sunduk. Verilen eğitim seminerleri sonucunda, seminere katılan arkadaşlarımızın memnuniyetleri ve teşekkürleri bizleri hem daha çok çalışmamız için kamçılamış, hem de yapılan çalışmanın ne denli önemli ve faydalı olduğunu göstermiştir. Aldığımız bu pozitif elektrik ve yoğun talep doğrultusunda çalışmalarımız 2012 yılında daha da yoğun ve kapsamlı bir şekilde devam edecektir.

Bu çalışmalarımızın yanı sıra, eğitim seminerlerimizi tamamlayacak ve AKM/Cemevlerimizin  her yönü ile faydalanabilecekleri kapsamlı bir dosya hazırlayacağımızın sözünü vermiştik.
Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun zamandan beri yoğun uğraş ve emek sonrası hazırlanan dosya, birçok konuda sizlerin ve yapacağınız çalışmaların önünü açacak bilgileri içermektedir. “Bu dosya, özelikle bugüne kadar verdiğimiz eğitim seminerlerinde gelen sorular ve istenilen bilgiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.” Dosyamız, AKM/Cemevlerimizin içinde bulunduğu sorunlar ve bu sorunların çözümleri doğrultusunda kapsamlı bilgilerle donatılmıştır. Özelikle, AKM/Cemevlerimizin yasal zeminde yapması gerekenler, hukuki açıdan yükümlülükleri ve işleyişi hakkında geniş bilgi veren bu dosya, kurumlarımızın yasal zeminde sıkıntı yaşamadan rahat çalışabilmesinin önünü açacaktır.

Ayrıca, profesyonel anlamda yapılacak çalışma ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilir olması açısından, projeler önemli bir yer tutmaktadır. Hazırladığımız dosyada proje nasıl alınır, proje nasıl yazılır gibi detaylı bilgileri de bulacaksınız. Böylece AKM-Cemevlerimizde en önemli sorunların başında gelen ekonomik sıkıntılara önemli bir şekilde çözüm ortaya konmuş olacaktır.

Hüseyin Mat

AABF Genel Sekreteri

Verilen seminerlerin konu başlıkları:

AKM-Cemevi, Proje:

 • Dernek çalışmaları ve etkinlikler için nasıl kaynak yaratılır?
 • Dernek çalışmaları için ne gibi teşvik ve kaynaklar söz konusudur?
 • Yerel, Eyalet ve ülke genelinde hangi teşviklerden yararlanabilinir?
 • Etkinlik destekçisi – Sponzor – bulmak için neler yapılmalı ve nasıl yapılmalıdır?
 • Proje teşvikler için başvuru nasıl yapılır?
 • Proje nasıl yazılır, bulunması gereken içerik ve öğeler nelerdir?
 • Proje nasıl uygulanır, dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?
 • Gönüllü kaynak yöneticileri nasıl eğitilir ve hayata geçirilir?
 • Bu bölümde dernek çalışmalarında günlük ihtiyaç duyulan çalışmalara kaynak yaratma konusu ele alınacaktır           

AKM-Cemevi, Hukuksal Statü:

 • Dernekler yasasına ilişkin genel bilgiler,
 • Dernek kayıt işlemleri nerede ve nasıl yapılır?
 • Dernek Tüzüğünün işlevi nedir?
 • Dernek Yönetim Kurulu nasıl seçilir?
 • Dernek Genel Kurulu işlev ve uygulaması nasıl yapılır? ( Örneğin: Genel kurul çağrısı, Gündem, Protokol, Divan, Faaliyet ve Mali rapor, Seçimler, Kayıt işlemleri ve Yönetimin resmileştirilmesi.)
 • Bütçenin oluşturulması, Hesap defterinin tutulması, Vergi beyanı nasıl yapılır?
 • Kamu yararlılığı nedir, nasıl sağlanır, yapılacak işlemler nelerdir?

AKM-Cemevi, İçe Yönelik Dernek Çalışması: 

 • Dernek faaliyet alanları içeriksel olarak nasıl şekillendirilmelidir?
 • Faaliyet programı nasıl oluşturulur ve yönlendirilir?
 • Özel hedef kitlesi olan Kadınlara, Gençlere, Ebeveynlere ve Yaşlılara yönelik bir program oluşturulması ve uygulanması için neler yapılmalı?
 • Dernek faaliyetlerinin bir parçası olarak, (Örneğin: Şiddetin önlenmesi, Politik ve toplumsal alanları birlikte şekillendirme, Göç ve Toplumsal Uyum, Alevi Öğretisi Dersleri) eğitim çalışmaları nasıl şekillendirilir ve uygulanır?
 • Bir toplantı nasıl yönetilir?
 • Dernek çalışmalarında düzenli bilgi akışı ve deney aktarımı nasıl sağlanır?

MSO „Yönetici Eğitim Seminerleri“ kaldığı yerden yoğun bir şekilde devam ediyor.

 

Iletişim için:
www.profem.org

 

 

 

 

 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert.