Alevi Gözüyle Türkiye’de Reel Yaşanan Ayrımcılık!

Sevgili Canlar,

Alevi Kültür Derneklerinin ODTÜ Sosyoloji Bölümüyle Türkiye genelinde ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğu „Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik İçin Hareketlenme“ projesi kapsamında „Aleviler ve Ayrımcılık Araştırması“ sonuçları kitap haline getirilerek kamuoyuna sunulmuştur. Kitabın amacı; Türkiye’de din veya inanç, ırk veya etnik köken, engellilik, yaş ve cinsel yönelim bakımından çeşitlilik içeren bir toplumsal yapıya ve bu yapıda bir türlü vuku bulmayan eşit muamele hakkına, evrensel insan haklarına ve temel değerlere dikkatleri çekmektir.

Türkiye’de yaşayan insanların önemli bir kısmı ırk veya etnik kökenlerinden, din veya inanç farklılıklarından, engelli oluşlarından, yaşları ve cinsel yönelimlerinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldıkları aşikardır. Günübirlik muhatap olunan bu ayrımcılık nedeniyle, Alevi yurttaşların sosyal ve ekonomik gelişimleri engellenmektedir. Projenin genel amacı Türkiye’de demokrasinin, hukukun üstünlülüğünün, insan hakları ve temel özgürlüklere olan saygının gelişmesine ve hem toplumda hem de devlet kurumlarında yer bulmasına yardımcı olmaktır.

Özelikle Avrupa’da yaşayan biz Aleviler, Türkiye’de yapılan haksızlıkları Avrupalılara anlatmakta, açıklamakta oldukça zorlanıyorduk. Çünkü elimizde bilimsel bir araştırma ya da buna benzer somut yazılı belgeler yoktu. Bu anlamıyla sizler için Almancaya çevirdiğimiz ve tüm kurumlarımızın ve üyelerimizin faydalanacağı bu çalışmayı hizmetinize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özelikle bilimsel araştırmaya dayandırılarak hazırlanın bu çalışmanın, faaliyet yürüttüğünüz bölgelerde sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, siyasi parti temsilcilerine, önemli şahsiyetlere vs. verilmesi, Türkiye’de yaşanan gerçeklerin ortaya çıkmasında ciddi katkıları olacaktır.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu olarak, yapılan araştırmayı Almancaya çevirip, kitap haline getirerek hizmetinize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür çalışmalara bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tarafımızdan her koşulda desteklenecektir. Bu araştırmanın Almancaya çevrilmesi ve dağıtılması için bizlere yetki veren ve bu araştırma-inceleme çalışmasından faydalanmamız için imkân sağlayan Alevi Kültür Derneklerine ve bu projede yer alan araştırmacılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Almancaya çevrilen kitaptan almak isteyen kurumlarımız; info@alevi.com sitesine başvurarak siparişlerini verebilirler. Kitap, kurumlarımıza bir adet 7 €’dan satılmaktadır. Ayrıca Sayın İsmail Kaplan’ın Türkçe yazdığı „Alevice“ kitabı kurumlarımıza 5 €’dan satılmaktadır. Kitap siparişlerinizin gerçekleşmesinden Sayın Gülümser Keleş sorumludur.

Sevgi ve saygılarımızla

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu